دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد حسین به عمید لشکر، ۱۳۳۶ ق

محمد حسین به عمید لشکر، ۱۳۳۶ ق

پاکت با مهر محمد حسین خطاب به عمید لشکر سررشته دار فوج قهرمانیه، ۸۶۴۲ [از راست به چپ نوشته و خوانده می شود، به حروف ابجد، به معنی: بدوح که نام ملک حافظ نامه‌هاست]، به تاریخ ۲۱ ذی قعده ۱۳۳۶ ق؛ محتوای نامه به شرح زیر است: سیف الله خان برادر معتمد السلطان غفار خان سلطان فوج قهرمانیه آمده و نویسنده احوالات مخاطب و منتصر لشکر را از او پرسیده و از خبر سلامتی آنها و خبر آمدن عمید لشکر به ولایت خوشحال است؛ اشاره به اوضاع خراب و قیامت شهر و ولایت؛ درخواست رساندن نامه ای که برای حاجی قوام لشکر نوشته، خواسته جواب را با معتمد السلطان غفار خان به او برسانند؛ خبر فوت صبیه اش در روز نگارش نامه و ناراحتی از این بابت؛ درباره حامل نامه خان سلطان؛ و عرض بندگی و سلام به منتصر لشکر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ ذی‌القعده ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد نامه‌: ۱۳.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر و ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A317
  •