دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سؤال و جواب در مورد ادای دین مهر

سؤال و جواب در مورد ادای دین مهر

سؤال از حجت الاسلام درباره اینکه پس از وفات زید، که ضمانت پرداخت صداق از جانب پسرش را داشته است، آیا صداق باید مانند سایر دیون از اصل ماترک داده شود و یا اینکه باید از سهم ارث پدری زوج (یکی از اولاد ذکور) داده شود؟ در حاشیه با مهر صادق بن محمد جواب آمده که مثل سایر دیون است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۶.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A161
  •