دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی

عکس گروهی

از راست: صمد سید امامی، اقدس السلطنه، احمد سید امامی، و ناشناخته؛ صمد و احمد پسران نورالسلطنه و محمد کاظم سید امامی اند و اقدس السلطنه خواهر نورالسلطنه و دختر مظفرالدین شاه است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سید حامد سید امامی
  • متعلق به مجموعه سید حامد سید امامی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14139A11
  •