دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فیری پالیزی

مجموعه‌ای از عکس، نقاشی، دفاتر اسناد و اشیاء زندگی روزمره. کلیه اشیاء متعلق به خانواده مادری دردانه و آذر پالیزی – فریده اعتضادی و مادرش بدرالملوک – است که در اختیار ما گذاشته شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اوایل قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۶ آذر ۱۳۹۳
  • آخرین ویرایش ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 14138
  •