دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقتدار الملوک محمودی

اقتدار الملوک محمودی

دختر زهرا و یحیی محمودی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شادی پرند
  • متعلق به مجموعه شادی پرند
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14136A13
  •