دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کیف خیاطی

کیف خیاطی

متعلق به اقتدار الملوک محمودی، دختر زهرا و یحیی محمودی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد کیف باز شده: ۵۰ × ۶۵ سانتیمتر کیف بسته شده: ۶ × ۲۴ ×۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها شادی پرند
  • متعلق به مجموعه شادی پرند
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14136A1
  •