دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه حاجی محمد ابراهیم و بی بی بلقیس خانم، ۱۳۳۳ ق

صلح نامه حاجی محمد ابراهیم و بی بی بلقیس خانم، ۱۳۳۳ ق

حاجی محمد ابراهیم، پسر حاجی محمد علی تاجر نمازی، تمامی و همگی عرصه و اعیان کل مشاع از کل یک باب خانه را به بی بی بلقیس خانم مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ صفر ۷۳۴ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۸۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۶ آذر ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 14135A6
  •