دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وقف نامه های حاج محمد

وقف نامه های حاج محمد

سند اول شامل چهار سند است که به هم وصل شده اند، طبق اولین سند، به تاریخ شانزدهم محرم ۱۲۴۸ ق، حاج محمد مشهور به حاج آقا بزرگ صاحب، پسر فضل الله سلطان، یک باب خانه را که متصل به سمت قبله خانه است که اکنون مسکن مشارالیه است مشتمل بر دو دست عمارت تحتانی، ارسی پنج دری پشت به شمال و اطاق برابر آن و دو بالا خانه در عقب گوشواره به انضمام پنج باب دکه واقع در بازارچه سمت قبله خانه بدین موجب وقف کرد بر تعزیه داران حضرت خامس آل عبا در وقف نامه علیحده و تولیت آن را مفوض کرد به اولاد خود و نظارت آن را مفوض کرد به حاج میرزا ابوطالب که در زمان تحریر این نوشته مرحوم است و بعد به اولاد او به تفصیلی که در وقفنامه هم مسطور است و آنچه از فروش و اسباب از قبیل بلورآلات و غیره در وقفنامه تفصیل داده شده ضمیمه وقف است و سایر شرایط و تفاصیلی که در وقفنامه مذکور است صحیح است. محتوای سه سند بعدی چنین است: حاج محمد مشهور به حاجی آقا بزرگ، در تاریخ جمعه بیست و پنجم جمادی الثانی ۱۲۴۴ یک باب خانه شش دانگه واقع در محله درب مسجد نو، که حدود آن در سند مشخص شده است وقف جناب آقا عبدالله الحسینی کرده است و صیغه وقف را میرزا علی اردکانی مجتهد و آقا میرزا محمد صادق جاری کردند و جمعی کثیر بر این معنی گواه می باشند از جمله آخوند ملا محمد تقی خراسانی و حاجی میرزا ابوطالب.

سند دوم به تاریخ چهاردهم شعبان ۱۲۵۰ وقف نامه حاج محمد بن فضل الله است که تمامی شش دانگ کل یک طرف خانه واقعه در محله درب مسجد جدید شیراز، که مشخصات آن و آنچه شامل وقف نمی شود توضیح داده شده است، به تعزیه داران و یاکین علی السید العالم العامل الزاهد و الامام الفاضل ابی عبدالله الحسین. تولیت آن مادام بقا و حیا مخصوص است به خود حاج مشارالیه، بعد وفات به آقا فضل الله و آقا زین العابدین فرزندان او، بعد به اتقیای اولاد ذکور ایشان و اولاد اولاد ذکور و اولاد اولاد اولاد ذکور نسلا بعد نسل و خلفا بعد خلف. در صورت انقراض اولاد ذکور به اولاد ذکور اناث و اولاد اولاد ذکور با اولویت اولاد ذکور اناث و خدای ناخواسته فقدان و انقراض و انعدام سلسله ثانیه اناثیه به اقرب اقربا. متولی هر طبقه از طبقات وجه اجاره و اجرت المثل سالیانه خانه و دکاکین را بعد از وضع اخراجات و تعمیرات، آنچه باقی ماند پنج خمس قرار داده یک خمس را متولی به صیغه حق التولیه متصرف و چهار خمس دیگر را صرف اخراجات تعزیه داری سید الشهداء به این تفضیل کند که از اول ماه محرم الحرام لغایت سیزدهم ماه مشغول به خواندن روضه و سفره شوند. اشخاصی که در سفره دعوت می نمایند طلاب و سادات و همسایگان باشند لاغیر و چنانچه چیزی علاوه آید به قدر چند شب بعد از سیزده در دعوت فضلا و علما و تجار و سایر اهل کسب منسوبان با ذکر تعزیه مصرف کنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۲۴۴ ق تا ۱۴ شعبان ۱۲۵۰ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۱۳۰.۵ و ۳۳ × ۱۹۲.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ژاله آروند (فریان)
  • متعلق به مجموعه ژاله آروند (فریان)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 14135A1
  •