دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس بقائی و خانواده

اقدس بقائی و خانواده

محمدرضاخان نواب پور (دایی اقدس بقائی) و کودکان از راست: محمد بقائی (برادر اقدس)، اقدس بقائی، و جواد (پسر دایی اقدس بقائی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A6
  •