دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بقچه حمام

بقچه حمام

متعلق به اقدس بقائی؛ از طرف مادری به او رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۱۲۶ × ۱۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ آبان ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A54
  •