دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاسه میبدی

کاسه میبدی

نوشته پشت بشقاب: «عمل محمد سعید ۱۲۸۱»

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۸۱ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به اقدس بقائی؛ از طرف مادری به او رسیده است.

 • ابعاد قطر: ۲۹ سانتیمتر و ارتفاع: ۱۱.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها بقائی
 • متعلق به مجموعه بقائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14127A52
 •