دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سینی حمام

سینی حمام

برای نشستن در حمام

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به اقدس بقائی؛ از طرف مادری به او رسیده است.

 • مجموعه ها بقائی
 • متعلق به مجموعه بقائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱ آبان ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 14127A47
 •