دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پارچه مخمل

پارچه مخمل

کار یزد

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  به گفته اقدس بقائی، از این پارچه یک کت دوخته شده که اکنون در موزه وزیری یزد نگهداری می شود. این کت برای خواهر اقدس بقائی پس از پایان دوره لیسانس او دوخته شده بوده است.

 • ابعاد ۸ × ۱۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها بقائی
 • متعلق به مجموعه بقائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14127A40
 •