دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بقچه حمام

بقچه حمام

از جنس کژ یا ابریشم نتابیده که از پیله گرفته می شود.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به اقدس بقائی؛ از طرف مادری به او رسیده است.

 • ابعاد ۶۰ × ۱۱۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها بقائی
 • متعلق به مجموعه بقائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14127A39
 •