دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بقچه

بقچه

زری استیفا

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  متعلق به اقدس بقائی؛ از طرف مادری به او رسیده است.

 • ابعاد ۸۰ × ۸۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها بقائی
 • متعلق به مجموعه بقائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۹ مهر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۸ دى ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14127A35
 •