دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رویه سر و ته متکا

رویه سر و ته متکا

متعلق به اقدس بقائی؛ از طرف مادری به او رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد قطر: ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A29
  •