دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس و محمد بقائی

اقدس و محمد بقائی

از راست: محمد بقائی (برادر اقدس) و اقدس بقائی (دختر فرخنده خانم و میرزا حسن خان بقائی) در پنج سالگی

نمای تفصیلی

  • تاریخ حدود ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A2
  •