دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عالیه خانم نواب

عالیه خانم نواب

خاله اقدس بقائی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها بقائی
  • متعلق به مجموعه بقائی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A18
  •