دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرخنده خانم

فرخنده خانم

مادر اقدس بقائی

نمای تفصیلی

  • تاریخ تير ۱۳۶۴ ش
  • ابعاد ۱۱ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 14127A16
  •