دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقدس بقائی

اقدس بقائی

در شکارگاه

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «احمد [بیا؟] بروح نیاکان ثواب ده، با آن دل کباب به اقدس کباب ده، شعر از نواب آقا حسین نواب بزرگ»

 • ابعاد ۱۰ × ۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها بقائی
 • متعلق به مجموعه بقائی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۴ مهر ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۵ اسفند ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 14127A14
 •