دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وصیت نامه رقیه خانم، ۱۳۵۰ ش

وصیت نامه رقیه خانم، ۱۳۵۰ ش

وصیت نامه رقیه خانم، خطاب به سه پسر و چهار دخترش

نمای تفصیلی

  • آفریننده رقيه حائرى
  • تاریخ ۱۳۵۰ ش
  • ابعاد ۲۱ × ۱۷ سانتيمتر
  • مجموعه ها پوری سلطانی
  • متعلق به پوری سلطانی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ دى ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1398A6
  •