دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بشقاب

بشقاب

متعلق به گوهرملک حسابی (جهانداری)، جنس: بلور

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر: ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A59
  •