دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کوزه و سر قلیان

کوزه و سر قلیان

متعلق به گوهرملک حسابی (جهانداری)، جنس: چینی

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۳۱ سانتیمتر، قطر بزرگ: ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1397A51
  •