دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شیرینی خوری

شیرینی خوری

متعلق به گوهرملک حسابی (جهانداری)، جنس: نقره سیاه قلم

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قطر بزرگ:‌ ۱۵ سانتیمتر، ارتفاع: ۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۷ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1397A44
  •