دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قرآن خطی با جلد

قرآن خطی با جلد

این قرآن متعلق به سیف الملوک بوده و سپس به جهانشاه میرزا، پسر سیف الملوک، رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد قرآن: ۱۱ × ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۴ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 1397A35
  •