دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قالیچه

قالیچه

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  این قالیچه ها بنا به گفته خانواده شش عدد بوده که دوتایشان به عنوان رو کوسنی در خانه گوهرملک حسابی (جهانداری) استفاده می شده است.

 • ابعاد ۵۶ × ۶۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
 • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1397A34
 •