دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهانشاه میرزا

جهانشاه میرزا

بنا به گفته خانواده، این عکس را خود جهانشاه میرزا گرفته است و روی شیشه چاپ شده است. این نوع چاپ روی شیشه را «برگردان روی شیشه» می‌گفتند.

نمای تفصیلی

  • آفریننده جهانشاه میرزا بیابانی
  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A33
  •