دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خواهران

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خواهران

از راست به چپ، ردیف ایستاده: بدرالزمان حسابی و گوهرملک حسابی. ردیف نشسته: عزت ملک حسابی و فخرالزمان حسابی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A32
  •