دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانواده جهانداری

خانواده جهانداری

راست به چپ، ردیف بالا: ناشناخته، جهانشاه میرزا، ناشناخته، سیف الملوک ملقب معتضد حضور، عبدالحسین میرزا جهانشاهی (پسر عموی جهانشاه میرزا)، و مرآت الدوله احمدی، سایرین ناشناخته. ردیف جلو، نفر دوم از راست: علی محمدمیرزا (پسر جهانشاه میرزا)، و سایرین ناشناخته. ردیف بالا نفر سوم از راست احتمالا درویش خان، نوازنده معروف تار در دوران قجر، است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۵ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1397A29
  •