دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اکرام السلطنه

اکرام السلطنه

همسر جهانشاه میرزا

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۶ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A25
  •