دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جهانشاه میرزا

جهانشاه میرزا

پدر سردار علی میرزا (همسر گوهرملک حسابی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ۶.۵ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A22
  •