دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خانواده

ردیف پشت از راست به چپ: سردار علی میرزا جهانداری، ابراهیم الفت حسابی،‌ مهدی حسابی، و احمد بک (خدمتکار منزل در گوشه تصویر). ردیف جلو از راست به چپ: مهرداد جهانداری، فرهاد اسکندری، گوهر ملک حسابی (جهانداری)،‌ زینت سادات طباطبایی (حسابی)، فرخ ملک جهانداری،‌ عزت ملک حسابی، کامران اسکندری. عکس در حیاط منزل پدری گوهرملک حسابی واقع در خیابان امیریه تهران برداشته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A2
  •