دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهرملک و نوه اش

گوهرملک و نوه اش

گوهرملک حسابی (جهانداری) و نوه اش، مهران جهانشاهی.

نمای تفصیلی

 • تاریخ قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  پشت عکس مهر عکاسی نپتون واقع در امیریه جنب انتظام را دارد.

 • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
 • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 1397A19
 •