دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اخترالملوک متین

اخترالملوک متین

همسر سیف الملوک میرزا ملقب به معتضد حضور

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۸ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A18
  •