دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خواهرانش

گوهر ملک حسابی (جهانداری) در کنار خواهرانش

از راست به چپ: مهرماه مستوفی،‌ گوهرملک حسابی (جهانداری)،‌ فخرالزمان حسابی،‌ و میر حسن حسابی (پسر مهرماه مستوفی و ابراهیم الفت حسابی). این عکس در منزل ابراهیم الفت حسابی گرفته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۶ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها فرخ ملک جهانداری
  • متعلق به مجموعه فرخ ملک جهانداری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۴ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1397A1
  •