دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه برای تقسیم باغ، ۱۳۲۵ ق

صلح نامه برای تقسیم باغ، ۱۳۲۵ ق

صلح نامه میان میرزا محمد صادق و میرزا محمدعلی، فرزندان آقا صدر شریف نواب آقا میرزا محمد که همسرانشان هم این صلح نامه را تأیید کرده اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ ذی‌الحجه ۱۳۲۵ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1393A57
  •