دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان بی بی سکینه و شاه بی بی اکرمی، ۱۳۴۸ ق

صلح نامه میان بی بی سکینه و شاه بی بی اکرمی، ۱۳۴۸ ق

صلح نامه واگذاری آب از طرف بی بی سکینه خانم اکرمی، فرزند حاجی آقا علی، به دخترش، شاه بی بی خانم اکرمی، به مبلغ یک صد دینار.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ ربیع‌الثانی ۱۳۴۸ ق
  • ابعاد ۲۰.۵ × ۲۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A36
  •