دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شاه بی بی خانم اکرمی و اقوام

شاه بی بی خانم اکرمی و اقوام

از راست: ابوالقاسم نوابی، شاه بی بی خانم (دختر بی بی سکینه)، آمیرزا سید محمد خان اکرمی (برادر شاه بی بی خانم)، و تاج الملوک شریفی (دختر زینت الحاجیه)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A30
  •