دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی سکینه و دیگران

بی بی سکینه و دیگران

نفر سوم از راست: بی بی سکینه (مادر شاه بی بی خانم اکرمی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶.۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A17
  •