دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی زهرا فیلسوفی و اقوام

بی بی زهرا فیلسوفی و اقوام

نشسته از راست: صدیقه نعمت اللهی (دختر فاطمه)، ناشناخته، بی بی زهرا فیلسوفی (مادر فاطمه)، و فاطمه فیلسوفی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۷ ش
  • ابعاد اندازه عکس: ۸ × ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A13
  •