دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی زهرا فیلسوفی و خانواده

بی بی زهرا فیلسوفی و خانواده

نشسته از راست: صدیقه نعمت اللهی، فاطمه فیلسوفی، بی بی زهرا فیلسوفی، جواد فیلسوفی، و شایسته نعمت اللهی؛ فاطمه و جواد فرزندان بی بی زهرا، و صدیقه و شایسته فرزندان فاطمه بودند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۷ ش
  • ابعاد ۱۲ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A11
  •