دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقلیما عدل

اقلیما عدل

اقلیما عدل، همسر میرزا محمد خان مجدالسلطنه و مادر گوهرتاج و علی اکبر جاویدان

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۴.۵ × ۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه و امیرحسین جاویدان
  • متعلق به منیژه و امیرحسین جاویدان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۳ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1390A4
  •