دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیژه و امیرحسین جاویدان

مجموعه شامل عکس‌های خانوادگی، اشیاء زندگی روزمره، نکاح نامه، و نقاشی. بیشتر اقلام این مجموعه متعلق به گوهر شاد خبیر محسنی و اشرف محسنی بوده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اوایل تا اواخر قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 1390
  •