دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقلیما عدل و علی اکبر جاویدان

اقلیما عدل و علی اکبر جاویدان

اقلیما عدل (همسر میرزا محمد خان مجدالسلطنه) و پسرش علی اکبر جاویدان (همسر گوهر شاد خبیر محسنی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه و امیرحسین جاویدان
  • متعلق به منیژه و امیرحسین جاویدان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1390A12
  •