دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خاتون جاجانم [خاتون جان خانم [؟]] با آقامحمدحسین، ۱۲۹۱ ق

نکاح نامه خاتون جاجانم [خاتون جان خانم [؟]] با آقامحمدحسین، ۱۲۹۱ ق

نکاح نامه خاتون جاجانم [خاتون جان خانم [؟]] دختر حاج محمدصادق، با آقا محمدحسین، پسر حاج محمدباقر به تاریخ ۱۷ شعبان ۱۲۹۱ ق. مهریه دوازده تومان، یک دست رختخواب قلمکار اصفهان، فرش، یک درخت جوز، یک باغ درمحله پل کوش، و نیم دانگ از شش دانگ خانه شامل شبستان و صندوقخانه و اطاق و طویله.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ شعبان ۱۲۹۱ ق
  • ابعاد ۴۸ × ۹۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1385A9
  •