دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه در مورد باغ،‌ ۱۳۲۲ ق

صلح نامه در مورد باغ،‌ ۱۳۲۲ ق

میرزا رحیم، فرزند میرزا حسین، در کمال صحت و بدون اجبار، همگی و تمامی سه قفیز از کل یک قطعه باغ را در حق میرزا مسیح، برادر خود، به مال المصالحه مبلغ چهارده تومان و ذکر شرایط انقضاء، مصالحه شرعیه کرد. پشت سند: مربوط به باغ جنب خانه است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۶ ذی‌القعده ۱۳۲۲ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ دى ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1385A40
  •