دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خاطرات دختر سردار جنگ

خاطرات دختر سردار جنگ

دختر سردار جنگ خاطره خود از ملاقات پدرش با صمصام السلطنه بختیاری و سردار ارشد بختیاری را بعد از سفرآنها به قم و کاشان نوشته است. او همچنین از چگونگی پیوستن پدرش و خاورخانم، نامادری خود، به سلک دراویش گنابادی، رفتار پدر با اقلیتهای دینی مثل بهاییان ،ارامنه، یهودیان و زرتشتیان، و همچنین از لباس پوشیدن و رفتار پدر نوشته است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  این سند رونوشت اصل است.

 • ابعاد ۲۰ × ۱۷ سانتیمتر
 • مجموعه ها آریان‌پور
 • متعلق به مجموعه آریان‌پور
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1384A7
 •