دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آریان‌پور

این مجموعه مشتمل است بر اسناد حقوقی، مالی و خانوادگی ماشاالله‌خان سردار‌جنگ کاشانی و عزت ملک خانم و چند سند و نوشته دیگر که در این آرشیو به شکل مجموعه آریان‌پور تنظیم شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ ۱۳۲۸ ق تا ۱۳۳۷ ق
  • آخرین ویرایش ۶ خرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 1384
  •