دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکنا

مکنا

مکنا، جنس ابریشم، با حاشیه‌هایی که احتمالا با سوزن ریش ریش شده؛ متعلق به ارغوان خانم، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  مکنون [مکنا] یک نوع مقنعه زرتشتی است که زنان روی لچک می پوشند. منبع: A Zoroastrian Tapestry: Art, Religion, and Culture, by P. Godrej and F. Punthakey Mistree (Ahmedabad: Mapin, 2002).

 • ابعاد ۲۵۸ × ۹۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها کوروش ایدون
 • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۷ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13119A51
 •