دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

طاقچه پوش

طاقچه پوش

روطاقچه‌ای گل دوزی و ژور دوزی شده، کار دست ارغوان خانم، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹۴ × ۳۴ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A48
  •